KarART


BİZ KİMİZ?

Kültür’ün “toprak”la, sanat’ın “insan”la kadim bir ilişkisi vardır. Yediğimizden içtiğimize, kullandığımız dile varasıya “her şey” topraktandır. İnsan da… Kültür’ün ve sanat’ın konusu, bu döngüyü “gerçek” kılabilmektir.

KarART, kültür ve sanat çalışmalarına bu perspektifte bakabilen, yerliliğini “yaşadığı toprak”tan ve milliliğini kendi “insan’ından alabilen bir anlayışın ve arayışın adıdır.

Kardeşlerin birlikte kurduğu KarART, soy ismiyle müsemma, kültür ve sanat alanında “Genç” bir bakışın ve soluğun ürünü olan çalışmalarını, kurumlar ve kişilerle buluşturmaktadır.

Biz, sanatın her alanını bir “ifade biçimi” olarak kabul eden, “insan”a “kendini” ve “hakikatini” anlatmada, gerek kurumlara destek olarak ürettiği “kültürel ve sanatsal projeler”le gerekse kendi “mutfağında” hazırlayıp sunduğu çalışmalarla, “estetik” ve “etik” temelli projeler üretmekteyiz.

Gücünü kadim medeniyetlere beşiklik yapmış vatan toprağından, heyecanını genç, dinamik, katılımcı ve hayatın içinde olan insanından alan bu güzel ülkemizde, yaptığımız çalışmaların “mazi”mizle ve “ati”mizle ilişkisini kurmak, “BİZ”i “BİZ” yapan temel değerdir.

Biz, KarART’ız!..


AMAÇ?

KarART, kültür ve sanat ağırlıklı çalışmalar üreten bir kültür şirketidir. Şirketin kuruluş amacı, kültür ve sanatın farklı alanlarında, nitelikli ve estetik çalışmalara imza atmaktır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının “vizyon” ve “misyon”larına hizmet eden projeler üretmek ve bu alanda “yeni”nin ve “farklı”nın arayışında olmak, başlıca amaçtır. Bu amaç, “toplumsal fayda”nın ortaya çıkarılması, insan hayatına olumlu katkı sunmak ve kadim değerlerimizin bugünle buluşturulması gibi moral değerlerle doğal bir bütünlük arz etmektedir.


VİZYON

Ülkemizin ve dünyanın yakaladığı “estetik” düzeyi kollayarak, yerel ve evrensel “insan”a seslenen, kültür ve sanat ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirmek, kamusal ve özel alanda yakaladığı işbirlikleri ve ortaklıklarla, toplumsal karşılığı olan çalışmalara imza atmak….

Bu kartın kullanıldığı yerler legal internet siteleri olmalı ve güvenilir içeriğe sahip olmalıdır...

MİSYON

Ülkemiz, doğu ile batı arasında, kadim tarihinde zengin kültürel birikimlere sahiptir. Tarihimiz, önemli şahsiyetlerin ve insanlık tarihi açısından büyük olayların cereyan ettiği bir zaman dilimidir. İnsanımız, gerek kültürel gerek toplumsal yaşantısıyla, insanlık tarihine önemli katkılar sunmuştur. KarART, bu muazzam birikimin, estetik sunumlarla, kültür ve sanat alanında görünür kılınması misyonuyla hareket edecektir.